Promo image: Cynganeddu i Ddechreuwyr

Cynganeddu i Ddechreuwyr

When: Cwrdd pob pythefnos, 19:00-21:00, ar nos Fawrth. Dechrau: 15/10/19- 03/03/20, gyda Eisteddfod Farddol i ddilyn ddiwedd Mawrth 2020.

Cwrs i ddechreuwyr yw hwn. Am fwy o wybodaeth am gyrsiau cynganeddu pellach, ‘Ymarfer y Grefft’, ewch i’n gwefan: mentercaerdydd.cymru

Am fwy o fanylion, neu i gofrestru ar-lein ewch i’n gwefan: Mentercaerdydd.cymru

neu cysylltwch â ni ar 02920689888

← Activities and Classes

Return to the top ↑

Sign up for more...

Never miss a thing — sign up to receive our newsletter and keep up with all the latest news, events, activities and more.

* required

Menu