Promo image: Growing The Future: Garden Design: Small Spaces Course

Growing The Future: Garden Design: Small Spaces Course

When: Saturday 18th April 10.00am - 14.30pmThis garden design course will look at the challenges and practices behind growing in small spaces. This theory-based session will cover the principles behind garden design for courtyards, urban gardens, patio gardens and shady gardens.

Booking is essential. 10am-2.30pm. £40 (£36 Concessions, Members and Volunteers of the Botanic Garden and Insole Court) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

One space for each adult course will be fully subsidised and candidates can apply to the Growing the Future Project by referral letter from GP or registered charity to [email protected] or Growing the Future, National Botanic Garden of Wales, Middleton Hall, Llanarthne, SA32 8HN. Offered on a first-come, first-served basis.

Course delivered as part of the Growing the Future project at Insole Court .

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Cwrs Cynllunio’r Ardd: Mannau Bach Bydd y cwrs dylunio gardd hwn yn edrych ar yr heriau a’r arferion o dyfu mewn mannau bach. Bydd y sesiwn theori hon yn cwmpasu’r egwyddorion o ddylunio gerddi ar gyfer cyrtiau, gerddi trefol, gerddi patio a gerddi cysgodol.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10yb-2.30yp. £40 (£36 i Gonsesiynau, Aelodau a Gwirfoddolwyr yr Ardd Fotaneg a Chwrt Insole) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Caiff un lle ar gyfer pob cwrs i oedolion cymhorthdal llawn a gall ymgeiswyr wneud cais i Brosiect Tyfu’r Dyfodol trwy lythyr cyfeirio gan feddyg teulu neu elusen gofrestredig i [email protected] neu Tyfu’r Dyfodol, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Neuadd Middleton, Llanarthne, SA32 8HN. Wedi’i gynnig ar sail gyntaf i’r felin.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Nghwrt Insole .

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

← Activities and Classes

Return to the top ↑

Sign up for more...

Never miss a thing — sign up to receive our newsletter and keep up with all the latest news, events, activities and more.

* required

Menu