Promo image: Growing the Future: Leek & Ham Scones. Free Cookery Class for 2+

Growing the Future: Leek & Ham Scones. Free Cookery Class for 2+


During this session the children will be looking at how leeks grow, where our butter comes from and what animal gives us our ham (vegetarian and vegan option available - please make a note when booking). We'll then be using our finger tips to 'tickle' our mixture, stirring and squashing to make our dough then cutting out six gorgeous little scones. The scones will be taken home to cook, box for transport provided along with recipe containing cooking instructions.

Pre-booking essential as spaces limited.

Arty Cooks is very excited to be working with the National Botanic Garden of Wales to deliver this course as part of a fabulous project, 'Growing The Future', which champions Welsh horticulture, plants for pollinators, the protection of wildlife and the virtues of growing plants for food, fun, health and well-being.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.


Tickets via: https://www.artycooks.co.uk/?fbclid=IwAR3Q9I69I2P_OXiTZcrL8_6xhAowzhpCiHo3AoUQ5dwiP8HXWwsN2gXKlUw
Mae symbol cenedlaethol Cymru, y genhinen Gymreig, ar ei orau ym mis Ionawr, felly does dim gwell amser i wneud sgonau cig moch a chennin blasus.

Yn ystod y sesiwn hon, bydd y plant yn edrych ar sut mae’r cennin yn tyfu, o ble mae ein menyn yn dod a pha anifail y daw cig moch (opsiwn llysieuol a fegan ar gael – gwnewch nodyn wrth archebu os gwelwch yn dda). Yna, byddwn yn defnyddio’n bysedd i ‘ogleisio’r’ gymysgedd, gan ei droi a’i gwasgu i wneud ein toes a’i rhannu i chwe sgon hyfryd. Bydd y sgonau’n cael eu cludo adref i’w coginio, caiff blwch i’w gludo ynghyd â rysáit sy’n cynnwys cyfarwyddiadau coginio eu darparu.

Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw gan nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael.

Mae ‘Arty Cooks’ yn gyffrous iawn i fod yn gweithio gyda Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i gyflwyno’r cwrs hwn fel rhan o’r prosiect gwych Tyfu’r Dyfodol, sy’n hyrwyddo garddwriaeth Cymru, planhigion ar gyfer pryfed peillio, amddiffyniad bywyd gwyllt a holl fanteision tyfu planhigion - i’w bwyta, i roi hwyl inni ac i gyfrannu at ein lles a’n hiechyd.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.


https://www.artycooks.co.uk/?fbclid=IwAR3Q9I69I2P_OXiTZcrL8_6xhAowzhpCiHo3AoUQ5dwiP8HXWwsN2gXKlUw

← Activities and Classes

Return to the top ↑

Sign up for more...

Never miss a thing — sign up to receive our newsletter and keep up with all the latest news, events, activities and more.

* required

Menu