Promo image: Growing The Future:Cheese & Vegetable Pasties Free Cookery Class

Growing The Future:Cheese & Vegetable Pasties Free Cookery Class

November 22nd 2019

10am-10.35am

11.30am -12.05am

1pm -1.35 pm
We will start the session looking at our ingredients and talking about 'eating the rainbow'; we will have some beautiful Welsh Cheddar, seasonal mushrooms, sweetcorn and tomatoes. Your child will then be guided through making 2 mini cheese and vegetable pasties.

The pasties will be prepared during the session, then placed in box to take home and bake. Box for transport and recipe to take home containing cooking instructions provided.

Pre-booking essential www.artycooks.co.uk.

Arty Cooks is very excited to be working with the National Botanic Garden of Wales to deliver this course as part of a fabulous project, 'Growing The Future', which champions Welsh horticulture, plants for pollinators, the protection of wildlife and the virtues of growing plants for food, fun, health and well-being.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.
Pasteiod Caws a Llysiau
‘Pasteiod Caws a Llysiau’ yw’r ail sesiwn mewn cyfres o gyrsiau coginio unigol a gynhelir yn y Cwrt Insole prydferth yn Llandaff, Caerdydd, sy’n addas ar gyfer plant cyn oed ysgol rhwng 2-5 oed.

Byddwn yn dechrau’r sesiwn gan edrych ar ein cynhwysion gan drafod ‘bwyta’r enfys’; bydd gennym gaws Cheddar Cymreig arbennig, madarch tymhorol, india-corn a thomatos. Yna, bydd eich plentyn yn cael ei dangos sut i wneud 2 pasteiod caws a llysiau bach.

Bydd y pasteiod yn cael eu paratoi yn ystod y sesiwn ac yna’n cael eu rhoi mewn blwch i fynd adref a’u pobi. Darperir blwch cludo a rysáit gyda chyfarwyddiadau coginio i fynd adref.

Mae’n rhaid archebu ymlaen llaw www.artycooks.co.uk

Mae ‘Arty Cooks’ yn gyffrous iawn i fod yn gweithio gyda Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i gyflwyno’r cwrs hwn fel rhan o’r prosiect gwych Tyfu’r Dyfodol, sy’n hyrwyddo garddwriaeth Cymru, planhigion ar gyfer pryfed peillio, amddiffyniad bywyd gwyllt a holl fanteision tyfu planhigion - i’w bwyta, i roi hwyl inni ac i gyfrannu at ein lles a’n hiechyd.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

← Activities and Classes

Return to the top ↑

Sign up for more...

Never miss a thing — sign up to receive our newsletter and keep up with all the latest news, events, activities and more.

* required

Menu