Promo image: ‘Ymarfer y Grefft’: Cwrs Cynganeddu (Canolradd)

‘Ymarfer y Grefft’: Cwrs Cynganeddu (Canolradd)

When: 19:00 -21:00, Nos Fawrth (Pob Pythefnos) Dechrau 15.10.19

Mae’r cwrs hwn yn rhan o Ysgol Farddol Menter Caerdydd, a bydd yn rhoi cyfle i’r rhai sydd eisoes yn gyfarwydd â’r grefft o gynganeddu, i’w hymarfer ymhellach mewn arddull hwyliog.

Cwrs 10 sesiwn, gyda’r sesiynau yn cael eu cynnal pob pythefnos, o fis Hydref 2019 hyd at ddechrau Mawrth 2020. (Bydd Eisteddfod farddol i ddilyn, ddiwedd Mawrth 2020.)

Tiwtor: ARON PRITCHARD.

Am fwy o wybodaeth, neu i gofrestru ar-lein, ewch i : mentercaerdydd.cymru

Neu ffoniwch Menter Caerdydd ar 02920689888

← Activities and Classes

Return to the top ↑

Sign up for more...

Never miss a thing — sign up to receive our newsletter and keep up with all the latest news, events, activities and more.

* required

Menu