Yn swatio’n braf ym maestref coediog Llandaf yng Nghaerdydd, mae Cwrt Insole yn blasty ac iddo hanes cyfoethog a dyfodol mwy llewyrchus fyth.

Achubwyd y plas, sy’n 160 mlwydd oed, gan y gymuned ac mae bellach wedi cael ei ailwampio gyda’r llawr gwaelod y nawr ar agor i ymwelwyr. Nesaf at y Cwrt mae cyfleusterau newydd sbon Iard y Stablau, lle gellir llogi ystafelloedd ar gyfer gweithgareddau busnes, cymunedol a phreifat, a Chaffi’r Cwt Potiau, sy’n cynnig cacennau ffres, brecwast a chinio 7 diwrnod o’r wythnos.


Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu