Mae Cwrt Insole, sy’n swatio ym maestref ddeiliog Llandaf yng Nghaerdydd, yn blasty rhestredig Gradd II* gyda hanes cyfoethog a rhaglen ddigwyddiadau fywiog. Ar ôl gwaith adnewyddu helaeth, mae bellach yn cael ei redeg gan elusen gofrestredig, Ymddiriedolaeth Cwrt Insole

Mae mynediad i'r plasty yn rhad ac am ddim, er y derbynnir rhoddion yn ddiolchgar. Edrychwch ar ein tudalen Ymweld i weld yr oriau agor diweddaraf. Ar y llawr cyntaf, gall ymwelwyr fwynhau arddangosfa dreftadaeth barhaol, “Mae'r Tŷ Hwn yn Llwyfan”. Mae'r ddrama sain yn dod â hanes lleol yn fyw, gan adrodd straeon am hynt a helynt y teulu Insole a'u cyfraniad at orffennol diwydiannol De Cymru. Pris mynediad yw £5 i oedolion, am ddim i rai dan 16 oed ac Aelodau Cwrt Insole.

Mae cyfleusterau Llogi Ystafelloedd Iard y Stablau yng Nghwrt Insole ar gael bob dydd i gynnal digwyddiadau cymunedol, busnes a phreifat ac mae Caffi’r Cwt Potiau yn gweini brecwast a chinio a chacennau wedi'u pobi'n ffres.

I gael rhagor o wybodaeth am ein dosbarthiadau, gweithgareddau a digwyddiadau, ewch i'n tudalen Ddigwyddiadau.

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu