Portrait of Captain Sir Norman Lloyd –Edwards, KCVO, GCStJ, RD, JP, RNR

Captain Sir Norman Lloyd –Edwards, KCVO, GCStJ, RD, JP, RNR

Cadeirydd Ymddiriedolaeth Cwrt Insole

Fe'i ganed ym 1933, daeth yn gyfreithiwr a bu'n ymarfer yn Nociau Caerdydd mewn practis cyffredinol oedd yn cwmpasu gwaith masnachol a phreifat mewn eiddo ymysg pethau eraill, cyn dod yn uwch bartner ac yn arwain gyda chyfuniadau â chwmnïau eraill.

Bu'n Gynghorydd Dinas am 24 mlynedd ac yn Arglwydd Faer Caerdydd 1985/86 oedd yn cynnwys llywyddu mewn cyfarfodydd (digon afreolus yn aml) lle roedd angen rheolaeth gadarn ond pwyllog. Bu'n Ddirprwy Gadeirydd y Pwyllgor Addysg a Chadeirydd Pwyllgor Ieuenctid y Ddinas yn ogystal â Llywodraethwr llawer o ysgolion. Bu'n Gadeirydd Cymru Gwobr Dug Caeredin am 16 mlynedd cyn dod yn Llywydd ac mae'n parhau yn Llywydd hyd heddiw. Mae ganddo wybodaeth ddofn o anghenion pobl ifanc a'u harweinyddiaeth.

Ym 1989, penodwyd e’n Brior i Gymru o Urdd Sant Ioan, i bob pwrpas Cadeirydd ei Ymddiriedolwyr gyda chyfrifoldeb am weinyddu Canolfannau Ambiwlans Sant Ioan ledled Cymru ynghyd â hyfforddiant cadetiaid ac oedolion ifanc mewn Cymorth Cyntaf, trefnu Trosglwyddo Cleifion gyda'r GIG a chyfrifoldeb cyffredinol dros ei gyllid, gan gynnwys codi arian ar ei gyfer (ac ar gyfer Ysbyty Llygaid Jerwsalem) gyda throsiant o fwy na £1 miliwn bob blwyddyn.

Fel Llywydd/Cadeirydd/Noddwr nifer o elusennau, yn ogystal â'i gyfnod fel Arglwydd Raglaw De Morgannwg (1990-2006), mae ganddo gysylltiadau gyda Llywodraethau Cenedlaethol a Lleol a llawer o unigolion a allai gyfrannu fel rhoddwyr at Apêl Cwrt Insole.

← Yr Ymddiriedolaeth

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu