Portrait of Mr David Hamley BArch DipLA

Mr David Hamley BArch DipLA

Ymddiriedolwr

Ganed David Hamley yng Nghaerdydd yn 1942 ac mae nawr yn byw yn Llandaf. Priododd ei wraig yn 1969 ac mae ganddynt ddau o blant. Graddiodd yn gyntaf fel pensaer o Ysgol Pensaernïaeth Cymru (Prifysgol Cymru) gydag anrhydedd dosbarth cyntaf, ac yna cafodd gymhwyster mewn pensaernïaeth tirwedd ym Mholitechnig Birmingham. Roedd yn bensaer cofrestredig ac aelod o’r RIBA.

Wedi gadael y brifysgol yn 1966, gweithiodd David Hamley fel pensaer cynorthwyol gyda Chyngor Dinas Caerdydd. Yn 1968, gwahoddwyd e i ymuno â HMR Burgess + Partners, practis pensaernïol preifat, fel uwch bensaer a phartner. Yn 1975, ymunodd David Hamley â  chwmni preifat Wyn Thomas + Associates, yn gyfrifol am bob prosiect pensaernïol (gan aros yn y swydd honno ar ôl i Wyn Thomas plc gyfuno â Gordon Lewis Ltd tan ei ymddeoliad). Dros y blynyddoedd, mae wedi cael profiad penodol yn delio ag adeiladau rhestredig a chynllunio mewn ardaloedd cadwriaethol, cefn gwlad a safleoedd sensitif eraill sydd angen safon uchel o gynllunio. O dan ei reolaeth, enillodd y busnes sawl Cymeradwyaeth Ymddiriedolaeth Ddinesig a Gwobrau’r Arglwydd Faer. Mae ei brofiad yn cynnwys comisiynau pwysig i brifysgolion, fel Adeiladau’r Frenhines ar Heol Casnewydd i Brifysgol Caerdydd. Mae hefyd wedi gweithio i Cadw yng Nghastell Caerffili, Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn Sain Ffagan a Pharc Cathays, a Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth.

Cynorthwyodd David i sefydlu’r Wales Landscape Group (Sefydliad Tirwedd Cymru nawr) ac mae’n gyn Ysgrifennydd Anrhydeddus a Chadeirydd. Tan ei ymddeoliad, roedd yn arholwr allanol i’r RIBA yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru. Cymhwysodd hefyd fel beirniad o dan y Ddeddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio ac fe’i derbyniwyd ar restr beirniaid yr RIBA i ddelio ag anghydfodau yn y diwydiant adeiladu.

Yn 2007, fe’i etholwyd yn aelod o Bwyllgor Ymgynghorol Adeiladau Rhestredig yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig ac mae’n parhau i gynghori’r Eglwys ar bob cais cynllunio ynglŷn â’i hadeiladau rhestredig yng Nghymru. Mae David Hamley yn bianydd a chyfeilydd medrus. Roedd yn aelod-sefydlu y côr aml ei wobrau, Côr Aelwyd Caerdydd, a bu’n cyfeilio iddo am dros 25 mlynedd.

← Yr Ymddiriedolaeth

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu