Portrait of Siobhan Neil

Siobhan Neil

Ymddiriedolwr

Cafodd Siobhan radd Anrhydedd B.A. yn Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Reading, cyn iddi ddechrau ar ei gyrfa gyda Chwmni Opera Cymru yn 2007. Roedd hi’n gweithio fel aelod o’r tîm Marchnata am wyth mlynedd cyn dod yn Rheolwr Marchnata ymgyrchoedd mawr Prydain Fawr ar gyfer y cwmni teithiol. Yn ystod ei hamser gyda OCC, roedd hi’n cynorthwyo gyda datblygu Brand a gwefan newydd yn ogystal â strategaethau marchnata newydd.

Yn 2014 ymunodd Siobhan â thîm Marchnata Arena Motorpoint Caerdydd, lle roedd hi’n gyfrifol am wefan newydd, Brand a Strategaeth Farchnata y Cwmni.

Yn 2014 hefyd, cynigiodd Siobhan ymgynghoriaeth Farchnata wirfoddol i Gwrt Insole, gan gynghori ar frandio ac ail-ddatblygu’r wefan. Yn ogystal, roedd hi’n rhedeg gweithdai Brandio ar gyfer ail agoriad 2017.

← Yr Ymddiriedolaeth

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu