Amdanom

1988: Roedd Cwrt Insole wedi bod yn nwylo Cyngor Caerdydd am 56 mlynedd. Sbardunodd penderfyniad i gael gwared ohono brotest gymunedol lwyddiannus dan arweiniad Grŵp Gweithredu Cwrt Insole, ddaeth yn 1993 yn Cyfeillion Cwrt Insole i weithio mewn partneriaeth â'r Cyngor i hyrwyddo defnydd cymunedol.

2006: Caewyd y tŷ ac ymgyrchodd y Cyfeillion gyda sefydliadau lleol i ennill ailagoriad fel canolfan gymunedol yn 2008.

2009-10: Enillodd y Cyfeillion gefnogaeth CDL i astudio hanes yr Insoles, ac i rwystro cynllun i werthu'r iard stablau ar gyfer tai. Yna ceisiodd Caerdydd ffurfio elusen i gymryd drosodd y gwaith o reoli yr hyn a gydnabyddid bellach fel safle hanesyddol arwyddocaol.

2011: Ffurfiodd y Cyfeillion ‘Ymddiriedolaeth Cwrt Insole’. Codwyd £3.75m drwy Loteri a mannau eraill i adnewyddu'r Cwrt fel cyfleuster cymunedol modern ac atyniad treftadaeth.

2014: Symudodd y Contractwyr (Andrew Scott) i mewn o dan oruchwyliaeth practis pensaernïol Purcell. Canfuwyd eitemau hirguddiedig décor Fictoraidd, oedd yn gofyn am godi £260k pellach. 

2016: Mae'r safle yn ailagor mewn dau gam. Y cyntaf ydy’r hyb cymunedol sy wedi’i leoli yn yr Iard Stablau adferedig. Mae’r Plasdy angen cytundeb adfer newydd i gwblhau gwaith sy'n gysylltiedig â'r darganfyddiadau newydd a'r nod ydy agor yn ystod gaeaf 2016/17. Mae codi arian yn parhau

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu