• Small Rose

Cefnogwch Ni

Byddwch yn rhan o Gwrt Insole, byddwch yn gefnogwr/wraig

Pan fydd Cwrt Insole yn ail-agor i'r cyhoedd eleni ac yn dechrau pennod newydd, bydd yn lle i bawb. Dyn ni’n meddwl y byddwch yn syrthio mewn cariad ag e cymaint â ni.

Dyn ni’n dod â bywyd yn ôl i drysor cudd maestrefol Caerdydd. Mae'r hen Iard Stablau’n dod yn fannau dysgu newydd, bydd stori’r Tŷ yn cael ei hailadrodd i ymwelwyr, a dyn ni’n gweithio ar Y Sied Botio fel y gallwch rannu darn o gacen gyda ffrindiau.

Allen ni ddim fod wedi gwneud hyn heb amrywiaeth eang o gyllidwyr, ond bydd Cwrt Insole yn parhau i fod angen eich cefnogaeth.

Byddwch yn barod i gael eich ysbrydoli gan hanes y stad, crwydrwch yn y gerddi, neu byddwch yn greadigol yn ein mannau agored cymunedol. Ac unwaith byddwch chi wedi syrthio mewn cariad â Chwrt Insole, byddwch yn rhan o'i bennod nesaf.

Gyda'ch help, fydd hi ddim yn hir cyn gallwn ni agor mwy o’r Tŷ ac adfer mwy o'r Ardd i fwy o bobl eu defnyddio a’u mwynhau.

Ymunwch â'n cefnogwyr presennol sy wedi bod yn allweddol i stori Cwrt Insole hyd yn hyn, ac helpwch ni i groesawu cannoedd o bobl i syrthio mewn cariad â phennod nesa stori’r trysor cudd maestrefol yma.

Ymunwch â Chefnogwyr Cwrt Insole nawr a byddwch yn

  • Rhan o'r teulu Cwrt Insole. Byddwch yn cael ein cylchlythyr a bod y cyntaf i glywed am ddigwyddiadau
  • Cael gwahoddiad i ddigwyddiadau cymdeithasol a digwyddiadau codi arian, cyfarfod â phobl o'r ardal a'r gymuned
  • Cael hawl i bleidleisio mewn dau Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol, ar gyfer Ymddiriedolaeth Cwrt Insole A Chyfeillion Cwrt Insole

Allwch chi wneud hyd yn oed mwy o wahaniaeth? Os byddwch yn gwneud cyfraniad rheolaidd o £10 y mis neu fwy, gallech ymuno â'n Cefnogwyr Aur

  • Pob un o'r buddiannau uchod, a chael
  • Y cyfle i brynu tocynnau ar gyfer ein digwyddiadau arbennig ar gyfer Cefnogwyr Aur
  • Diolch ar wefan Cwrt Insole fel Cefnogwr/wraig Aur a gwybod eich bod yn cyfrannu at gynaliadwyedd tymor hir hyb cymunedol ac at safle o bwys hanesyddol

Cefnogwch Gwrt Insole yn ei bennod nesa. Lawrlwythwch ffurflen syml oddi yma.

Os dych chi eisiau rhoddi cyfraniad, dyn ni yn y broses o osod yn ei le gyfleuster rhoddi cyfraniad ar-lein - gwyliwch y gofod yma. Yn y cyfamser, os dych chi’n dymuno rhoddi cyfraniad cysylltwch â ni.


Mae’r teulu Cwrt Insole yn cynnwys:

Ymddiriedolaeth Cwrt Insole ydy’r corff o Ymddiriedolwyr sefydlwyd i gyflwyno prosiect Adnewyddu Cwrt Insole ac i oruchwylio gweinyddiad Cwrt Insole o ddydd i ddydd. Mae Ymddiriedolaeth Cwrt Insole yn rheoli pob tanysgrifiad ar gyfer cynllun y Cefnogwyr. Mae Cyfeillion Cwrt Insole â chyfansoddiad ar wahân a bydd £5 o’ch tanysgrifiad yn cael ei drosglwyddo i gefnogi gweithgareddau’r Cyfeillion a chodi arian i gefnogi Cwrt Insole.


Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu