Ein Cyllidwyr a’n Cefnogwyr

Insolecourtgrandopeningkirstenmcternan 309

Rheolir Cwrt Insole gan Ymddiried Cwrt Insole – elusen gofrestredig. Mae’n ymroddedig i gadw C.I. a’i erddi er budd y cyhoedd, addysg, lles cymdeithasol a hamdden. Gwahoddir dinasyddion Caerdydd ac ymwelwyr eraill i rannu yn straeon ein hanes ac i ddysgu, creu a chwarae drwy weithgareddau amrywiol, diwylliannol a chymunedol.

Rhif Cofrestru’r cwmni: 7705519

Rhif Cofrestru’r Elusen: 1145649

I weld ein cyfrifon ariannol am 2016/2017 cliciwch yma here

Ein cyfeiriad:

Cwrt Insole

Heol Tyllgoed

Llandâf

Caerdydd

CF5 2LN

Rhif Ffôn: (029)21 167920

Ebost: [email protected]

Small Lion

Help us do more

If you love Insole Court and want to help it to reach its potential, please consider supporting us.

For information on our Supporters and Patron schemes, please click here

If you would like to talk to us about making a donation, please contact our Business Development Manager, Gray Hill on (029)21 167920 or email [email protected]

The Insole Court Trust gratefully acknowledges the following organisations for their support:

Heritage Lottery Fund

Big Lottery Fund

Cardiff County Council

Cadw / Welsh Government

Insole Court Friends

Moondance Foundation

Garfield Weston Foundation

The Waterloo Foundation

The Dyfrig and Heather John Charitable Trust

The Gosling Foundation

The Mercers Charitable Foundation

The Simon Gibson Charitable Trust

SRK Consulting

All our Gold Supporters

And all those who have given anonymously

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu