Ein Cyllidwyr a’n Cefnogwyr

Insolecourtgrandopeningkirstenmcternan 309

Rheolir Cwrt Insole gan Ymddiried Cwrt Insole – elusen gofrestredig. Mae’n ymroddedig i gadw C.I. a’i erddi er budd y cyhoedd, addysg, lles cymdeithasol a hamdden. Gwahoddir dinasyddion Caerdydd ac ymwelwyr eraill i rannu yn straeon ein hanes ac i ddysgu, creu a chwarae drwy weithgareddau amrywiol, diwylliannol a chymunedol.

Rhif Cofrestru’r cwmni: 7705519

Rhif Cofrestru’r Elusen: 1145649

I weld ein cyfrifon ariannol am 2016/2017 cliciwch yma here

Ein cyfeiriad:

Cwrt Insole

Heol Tyllgoed

Llandâf

Caerdydd

CF5 2LN

Rhif Ffôn: (029)21 167920

Ebost: [email protected]

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu