Gardd Gymunedol

Darparodd yr ardd furiog ffrwythau a llysiau ar gyfer preswylwyr tŷ’r Insole. Mewn perchnogaeth gyhoeddus, dirywiodd ei hangen a’r cynnal a chadw a daeth yn raddol fel anialwch mewn perygl o gael ei goresgyn gan sycamorwydd.

Oherwydd menter preswylydd lleol John Isaacs, achubwyd hi rhag dirywiad di-baid. Yn 2009, daeth grŵp o arddwyr gwydn at ei gilydd ar foreau Sadwrn. Gan gloddio a chlirio un gornel, gweithion nhw eu ffordd o gwmpas yr ardd. Ers hynny mae wedi cael ei defnyddio i dyfu ffrwythau ar sail gymunedol, gyda lleiniau bach ar gyfer y rhai sydd â diddordeb mewn tyfu eu cnydau eu hunain.

Tra bod y rhai sy’n cynnal y lleiniau wedi newid dros y blynyddoedd, mae'r sesiynau garddio cymunedol bore Sadwrn yn parhau, ac fe’u hategir gan ddigwyddiadau cymdeithasol achlysurol. Os oes gyda chi ddiddordeb yn yr ardd gymunedol, naill ai i helpu gyda thasgau garddio cyffredinol neu i holi am argaeledd lleiniau, e-bostiwch Angela Tillcock ([email protected])

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu