Yr Ymddiriedolaeth

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Cwrt Insole i gyflawni'r Prosiect Adnewyddu mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd, ac yna i gymryd perchnogaeth o Gwrt Insole drwy gynllun Trosglwyddo Asedau Cymunedol trwy brydles tymor hir. Fel perchennog, mae'r Ymddiriedolaeth yn uniongyrchol gyfrifol am Gwrt Insole, ei gynaliadwyedd a'i ddyfodol fel ased treftadaeth a chyfleuster cymunedol.

Rheolir yr Ymddiriedolaeth gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr sy'n gweithio drwy'r pwyllgorau restrir isod. Mae'r pwyllgorau’n goruchwylio busnes yr Ymddiriedolaeth ac yn cymryd argymhellion i'r Bwrdd. Maen nhw’n cynnwys o leiaf ddau Ymddiriedolwr, ynghyd â gwirfoddolwyr eraill sydd ag arbenigedd a phrofiad perthnasol.

  • Llywodraethu. Cyfrifoldeb am faterion cyfreithiol yr Ymddiriedolaeth gan gynnwys contractau, prydlesi a chytundebau, ac ar gyfer llywodraethu a rhedeg yr Ymddiriedolaeth. (Greg Owens)
  • Cyllid. Cyfrifoldeb am y Cynllun Busnes a chynaliadwyedd cyffredinol Cwrt Insole. (Laurence Roblin)
  • Adeiladau a Gerddi. Cyfrifoldeb am y prif waith a materion sy'n effeithio ar ddatblygiad, cynnal a chadw ac uniondeb parhaus yr adeiladau a'r tiroedd. (David Hamley)
  • Cyfleusterau. Cyfrifoldeb am y gweithgareddau sy'n digwydd yng Nghwrt Insole, rheoli cyfleusterau, a'r berthynas gyda'r rhai sy'n defnyddio Cwrt Insole. (Catherine O'Brien)
  • Treftadaeth. Cyfrifoldeb am ddatblygu dehongli a’r cynnig treftadaeth, ymchwil parhaus a diogelu a gwerthfawrogi Cwrt Insole fel ased treftadaeth. (Elaine Davey)

Mae'r Ymddiriedolaeth hefyd yn cynnull grwpiau cynghori pan fydd angen, ar gyfer meysydd penodol o weithgarwch gan gynnwys cyfathrebu, arlwyo a recriwtio. Mae'r grwpiau hyn yn cynnwys gwirfoddolwyr sydd ag arbenigedd a phrofiad perthnasol ac sy’n cael eu harwain gan o leiaf un Ymddiriedolwr. Mae'r grwpiau cynghori yma hefyd yn cymryd argymhellion i'r Bwrdd.

Mae'r holl staff ac ymgynghorwyr yn adrodd i'r Bwrdd yn uniongyrchol neu drwy Reolwr Cwrt Insole.

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu