Promo image: Llyfrau Llachar

Llyfrau Llachar

Ble: Cwrt Insole
Pryd: Cynhelir rhwng yr 2ail a'r 10fed o Fawrth.

Mae Insole Court yn falch o gyflwyno’u gŵyl agoriadol i ddathlu gwychder llyfrau, eu geiriau a’u darluniau eglurhaol.

Brilliant Books Llyfrau Llachar Programme

Tickets: https://www.ticketsource.co.uk...

With thanks to our sponsors and supporters for their generosity and enthusiasm for this project : Literature Wales, Welsh Books Council, Cardiff Library, Jeffery Ross Estate Agency and E J Catering

Roedd gwreiddiau’r ŵyl yn dechrau, yn anad dim, gyda chariad at lyfrau, ac yn benodol cariad at, a gwerthfawrogiad o lyfr rhyfeddol o hardd o’r enw The Lost Words, a ysgrifennwyd gan Robert McFarlene, awdur sydd wedi ennill gwobrau, ac sydd â darluniau eglurhaol a wnaed â gwaith a baentiwyd â llaw gan Jackie Morris. Mae’r llyfr yn ddathliad godidog o eiriau natur a’r dirwedd naturiol hudolus y maent yn eu hennyn ynom, a hynny ymysg pobl o bob oed.

Tra oeddynt yn gweithio ar brosiect celfyddyd i greu cyfres o baneli tecstilau i addurno’n Canolfan Ymwelwyr, fe ysbrydolwyd grŵp o’n gwirfoddolwyr gan y llyfr The Lost Words a natur sydd o amgylch Cwrt Insole. Fe wnaethant ddechrau sgwrsio am nerth y llyfr hwn a’i allu i ysbrydoli pobl â’i eiriau hyglod a’i ddarluniau eglurhaol am natur.

Ac felly y dechreuodd, ac fe ddaeth y llyfr yn ysbrydoliaeth ac yn fan cychwyn ar gyfer cynllun i greu gŵyl sy’n dathlu yn union mor ysbrydoledig a rhagorol y gall llyfrau, ysgrifennu a darluniau eglurhaol fod i bawb, yn enwedig i blant er mwyn helpu i hwyluso’u haddysg ac i ddatblygu cariad hyd oes at lyfrau fydd ynddynt tan y byddant yn oedolion.

Mae ein gŵyl yn cyd-daro â Diwrnod y Llyfr, ac mae’n gweu ynghyd holl agweddau llyfrau, gan gynnig rhywbeth i bawb i gael eu hysbrydoli. Gobeithiwn anadlu anadl einioes i lyfrau o bob math yn ystod yr ŵyl hon i ddathlu’u rhyfeddod.

Bydd Ystafell Ddarllen Cwrt Insole ei hun wrth graidd yr ŵyl, ac fe fydd y digwyddiad hwn yn nodi ail-lansio’r ystafell hanesyddol hon. Bydd llawer o weithgareddau’n digwydd yma drwy gydol y digwyddiad, ac fe fydd yn cynnwys llyfr atgofion cymuned er mwyn i bobl roi pin ar bapur.

“Mae Llyfrau Llachar yn ddathliad o’r hanes hwn ac o ddarllen, o ysgrifennu ac o nerth geiriau i ymgysylltu, i danio brwdfrydedd ac i ysbrydoli. Bydd ein digwyddiad hefyd yn dathlu pwysigrwydd a gwerth darluniau eglurhaol o fewn llenyddiaeth” - Cyfarwyddwr, Graham Hill.

Bydd yr ŵyl yn lansio ddydd Sadwrn, yr 2ail o Fawrth gyda darlleniad gan Lucy Owen, cyflwynydd a darllenwraig newyddion gyda BBC Cymru ac awdur Boo-a-Bog in the Park a’r llyfr a gyhoeddir yn o fuan, The Sea House.

Yn ystod yr ŵyl, fe fydd yna siop lyfrau dros dro ym Mhantri’r Pentrulliad, ac amrywiaeth eang o wahanol ddigwyddiadau, yn amrywio o awduron Cymru’n darllen llyfrau yn y Gymraeg a’r Saesneg, i sgyrsiau diddorol gan awduron plant ac awduron oedolion; o weithdai ysgrifennu a gwneud llyfrau ar gyfer pob oedran, i lofnodi llyfrau, ac fe fydd gennym hyd yn oed drywydd llyfrau i blant fforio drwy’n gerddi.

Cloddiwch i’n rhaglen i dargedu ac i fwcio pa ddigwyddiadau yr hoffech eu mynychu.

← Digwyddiadau ac Arddangosfeydd

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu