Motor House Desks

Mhdesks

Mae ein hadnoddau cydweithio yn y Modurdy yn rhan o gynnig ehangach Llys Insole, yn arbennig ar gyfer gweithwyr hunangyflogedig, llawrydd ac annibynnol sydd yn addasu i batrymau pell a hyblyg o weithio o gartref.

Prisio

Diwrnod(au) unigol £12
1 Wythnos £50
1 Mis Calendr £200


8.30yb – 5.30yp, dydd Llun tan ddydd Gwener
Ni ellir llogi desg fesul awr, na chwaith am hanner diwrnod.
Mae pob taliad yn cynnwys TAW

Img 3577

Adnoddau

4 desg yr un yn y ddwy ystafell / sinc / ffenestri mawr i wneud defnydd o’r golau naturiol / llenni ar gyfer preifatrwydd a chysgod / biniau gwastraff ac ailgylchu / gwres canolog / oergell / 2 dŷ bach unrhywiol.


Beth sydd ar gael i bob defnyddiwr

 • Defnydd y desgiau rhwng 8.30yb a 5.30yp o ddydd Llun tan ddydd Gwener;
 • Desg gwyn glân maint 160X80cm;
 • Seddi cyfforddus gyda breichiau
 • 2 X soced trydan
 • Mynediad i Wifi
 • Bwrdd gwyn A4
 • Un paned o goffi ffilter neu de y diwrnod o Gaffi'r Cwt Potio am ddim
 • Disgownt o 10% ar fwyd Caffi'r Cwt Potio ar y diwrnodau pan fyddwch chi’n gweithio ar y safle
 • Parcio ar y safle, cyntaf i’r felin……


Img 3575

Beth gallwch chi ychwanegu at eich desg

 • Mae croeso i chi ddod â chadair eich hunain.
 • Petai chi’n llogi desg am fwy nag un diwrnod yn olynnol mae croeso i chi adael unrhyw offer wrth eich desg ar ddiwedd y dydd.

Am fanylion pellach neu er mwyn llogi desg, cysylltwch â [email protected] os gwelwch yn dda.

Mae’r ‘Uwch-Fodurdy’ ar lawr cyntaf yr adeilad a does dim lifft ar gyfer mynediad. Os hoffech ddesg ar y llawr gwaelod a wnewch chi nodi hynny wrth wneud eich cais os gwelwch yn dda.

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu