Llogi Ystafell

Mannau i’w Llogi

Dych chi'n chwilio am leoliad sy'n cynnig gwerth am arian mewn lleoliad unigryw? Yna Cwrt Insole ydy’r union le i chi.

Dyn ni’n cynnig nifer o fannau hyblyg a chwbl hygyrch ar gyfer eu llogi. Maen nhw’n berffaith ar gyfer partïon preifat, cyfarfodydd neu weithgareddau a dosbarthiadau grŵp.

Wedi eu gosod o fewn Iard Stablau Insole gall y mannau ddarparu o X i X o bobl. Gallwn gynnig amrywiaeth o gynlluniau ar gyfer eich anghenion yn ogystal â darparu ystod o offer i gynorthwyo cyflawniad llwyddiannus i’ch digwyddiad.

Archebion ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau

Allai bwcio ddim bod yn haws. Rhowch eich cais trwy'r ffurflen ar-lein a byddwn yn cysylltu i drafod eich gofynion.

Eisiau cynnal cwrs?

Os hoffech chi logi un o'n mannau, rhowch eich cais trwy'r ffurflen ar-lein a byddwn yn cysylltu i drafod eich gofynion.

Lluniaeth ac Arlwyo

Ar hyn o bryd dyn ni’n cynnig arlwyo ar gyfer cyfarfodydd bach, cynadleddau a chynulliadau. Gall ein tîm arlwyo yn Y Sied Botio ddarparu unrhyw beth o luniaeth ysgafn gyda chacennau, bwffes bychain, i giniawau gwaith. 

Ar gyfer cynadleddau mwy, digwyddiadau a phriodasau, byddwn yn hapus i weithio gyda chi ar becynnau arlwyo pwrpasol i ddiwallu eich holl ofynion. Mae gyda ni restr o arlwywyr a chyflenwyr a argymhellir y gallwn eu rhannu, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda chi ar gynllunio eich digwyddiad.

Car parking and access

Mae maes parcio am ddim ar gael.

Mae saith man parcio penodol i bobl anabl wedi eu lleoli o fewn y maes parcio. Mae'r rhan fwyaf o’r  safle yn wastad gyda llwybrau palmantog drwyddo draw.

Mae yna lifft hefyd yn y prif dŷ.


Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu