Neuadd Tŷ’r Cerbydau

Dsc 1297

Neuadd Tŷ’r Cerbydau yw’r man mwyaf amlbwrpas ar gyfer cynadleddau, dathliadau, perfformiadau, dosbarthiadau a.y.b.

Maint: 5.6 x 12m

Dal:

43 Ystafell fwrdd

29 U yn gwynebu'r blaen

83 Thiatr

48 Ystafell Ddosbarth

57 Cylch


Corfforaethol ac Achlysuron Prîs: £32 yr awr, yn cynnwys TAW

Dosbarthiadau a Gweithgareddau Prîs : £26 yr awr yn cynnwys TAWCyfleusterau:

Tafluniad Diffiniad Uchel gyda Sain

System AC gyda microffonau

Goleuo Llwyfan

Llawr pren hanner sbringar

Cegin (cost ychwanegol)

Drysau llithro

Toiledau(cyfagos) gyda mynediad uniongyrchol

Argaeledd ac Ymholiadau

ffôn:- (029) 21 167920

e bost:- [email protected]Dsc 1288

Corporate and Function Price: £32/hour inc VAT

Classes and Activities Price: £26/hour inc VAT

Room Features:

High Definition Projection with sound

PA Sound system with microphones

Stage lighting

Half-sprung wood floor

Servery (additional cost applies)

Sliding doors

Direct access to WC’s


For availability enquiries or to book please call
(029)21 167920 or email [email protected].org

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu