Priodasau

Hannah Jon Preview 1 Of 65
Phil Harris, The Wedding Photographer Cardiff

Fel lleoliad priodas trwyddedig, rydym yn gallu cynnig profiad priodas agos i gyplau sy'n chwilio am leoliad sy'n gyforiog o hanes Cymru a'r ceinder oesol.

Gan fod ein plasty a'n gerddi gothig Fictoraidd ar agor bob dydd i'r cyhoedd eu mwynhau, gyda'n harddangosfa newydd ar y llawr cyntaf, rydym yn gallu cynnal nifer cyfyngedig o briodasau bob blwyddyn, gydag uchafswm capasiti o 90 yn ystod y dydd a 150 gyda'r nos.

Christopher Paul
Christopher Paul Weddings

Rydym yn hapus i allu gweithio'n agos gyda chyplau i greu pecynnau pwrpasol ar gyfer priodasau llai neu rywbeth gwahanol. Os oes diddordeb gyda chi mewn creu trefniant mwy unigryw ar gyfer eich diwrnod priodas, cysylltwch â ni a gallwn drafod eich syniadau gyda'n gilydd.

Gan na fyddai unrhyw briodas yn gyflawn heb wledd berffaith o ryw fath, rydym wedi dewis gweithio gyda EJ Catering, sy'n enwog yn y diwydiant ac wedi ennill gwobrau, i roi bwydlen blasus a phwrpasol i chi, i'ch canmol am eich diwrnod arbennig.

Img 8876
Lensmonkey

Mae plasty Insole Court ar agor 7 diwrnod yr wythnos, felly mae croeso i chi ymweld unrhyw bryd i edrych o gwmpas y tŷ a'r gerddi.

Os hoffech i Insole Court gynnal eich diwrnod mawr, i archebu taith o amgylch yr ystafelloedd yn y tŷ neu i gael rhagor o wybodaeth am ein pecynnau priodas, anfonwch e-bost at ein rheolwr archebion yn [email protected]

123771939 3617048141686340 7224545589347934229 N

If your wedding or civil partnership plans have been cancelled or postponed due to the recent challenges, but you can’t wait to marry the person of your dreams, our ‘Can’t Wait’ Wedding offer might be exactly what you need.


Can't Wait Weddings full info

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu