Priodasau

Hannah Jon Preview 1 Of 65

Fel lleoliad trwyddedig, rydym yn cynnal nifer cyfyng o briodasau bob blwyddyn gyda dim mwy na 90 o westeion yn y dydd a 150 gyda’r nos.

Mae Plasdŷ Cwrt Insole ar agor 7 diwrnod yr wythnos, felly croeso i chi ddod draw am gip olwg ar amser sydd yn eich siwtio chi. Rydym hefyd wedi gweithio gyda sawl cwpwl i greu pecynnau pwrpasol am briodasau llawer llai o faint felly os dyma fyddai well gyda chi, rhowch wybod a gewn ni trafod opsiynnau.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi yr ydym yn gweithio gydag Emma Jenkins o EJ Catereing i sicrhau diwrnod perffaith.

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, a e-bostiwch [email protected]

ej-logo-colour.png#asset:936:inlineImageSmall

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu