Mae'r Tŷ Hwn yn Llwyfan

Mae Cwrt Insole yn eich gwahodd i ymweld â'n harddangosfa barhaol newydd: "Mae'r tŷ hwn yn llwyfan", drama sain cerdded drwy brofiad sy'n dod â hanes lleol yn fyw ar ffurf darlun dramatig o'r cynnydd a chwymp teulu Insole.

Adeiladodd teulu Insole ac roeddent yn byw yn y plasty, gan ymestyn am ganrif gyfan ar ôl iddynt gyrraedd Caerdydd o Gaerwrangon yn y 19eg ganrif.

Ar hyd y ffordd roeddent yn dod ar draws llwyddiant a thrychineb ac yn dringo'r ysgol gymdeithasol o grefftwyr uchelgeisiol i tycoons busnes cefnog.

Erbyn hyn, am y tro cyntaf ers y 1970au, mae rhannau o lawr cyntaf ein tŷ yn agored i'r cyhoedd i'w mwynhau ynghyd â'r arddangosfa.

Gall ymwelwyr ddilyn portreadau lleisiol drwy'r ystafelloedd a adawyd, gan brofi straeon teulu Insole am fuddugoliaeth a thrasiedi drwy gymysgedd o dechnoleg sain a drama.

Pris: £5 ar gyfer oedolion, £2.50 i blant o dan 16, am ddim i aelodau.
Hyd: tua 40 munud

Mae'r sioe ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Ffoniwch ni ar 029 2116 7920 cyn eich ymweliad i gadarnhau argaeledd a chadarnhau dyddiadau cau tai i osgoi cael eich siomi.


Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu