• Ceiling Plants

Y Caffi a’r Bwyd

Dewch atom yn y Cwt Potiau, lle rydym yn falch o gynnig bwyd cartref maethlon wedi’i gynhyrchu trwy ddulliau cymeradwy. Rydym yn agored 7 diwrnod yr wythnos gan gynnig brecwast blasus a chinio ysgafn a digonedd o deisennau cartref. Mae ein bwydlen yn dibynnu ar y tymor ac ar gadw pethau’n syml, gan wneud cymaint o fwyd ag sy’n bosib yn ein cegin fach a chefnogi cyflenwyr cymeradwy lleol. 

Bydd Celyn yn pobi bob bore felly mae rhywbeth newydd i’w flasu o hyd, a chaiff pob pryd bwyd ei baratoi’n ffres. Darparwn fwyd di-glwten ac mae ein tîm cyfeillgar yn fwy na pharod i drafod alergeddau.

Rydym yn ystyriol o’n hamgylchedd, gan ailgylchu a chompostio bob dydd. Mae croeso ichi gymryd bag o waddodion coffi adre gyda chi, mae’n wych ar gyfer eich compost ac yn well fyth ar gyfer cadw malwod a gwlithod draw!

Oriau Agor y Ganolfan Ymwelwyr                   

Llun – Gwe                                        9am – 5pm 

Penwythnosau                                 10am – 5pm


Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu