Ymweld

Plasdŷ Cwrt Insole

Mae llawr gwaelod y tŷ nawr ar agor i ymwelwyr. Mae Siop y Cyntedd, yr Ystafell Ddarllen, Y Lolfa, Ystafell Fwyta, Ystafell Billiard a Pantri’r Bwtler i gyd ar agor i’r cyhoedd.

Cofiwch mai ystafelloedd llogi yw’r rhain felly mae hi’n bosib na fyddent ar gael ar rhai achlysuron. Sylwch ar y dyddiadau pan fydd y tŷ ar gau. Cysylltwch â ni o flaen llaw i atal siom. MYNEDIAD AM DDIM -rydym yn ddiolchgar wrth dderbyn rhoddion.


Oriau agor y Plasdŷ
Pob dydd 10am-4pm

Y Ganolfan Ymwelwyr

Yn ein Canolfan Ymwelwyr cewch gip y tu ôl i’r llenni ar ailddatblygiad Cwrt Insole ynghyd â gwybodaeth am yr holl ddosbarthiadau a gweithgareddau sydd bellach ar gael yn Iard y Stablau.

Oriau Agor y Ganolfan Ymwelwyr

Pob dydd 10am-4pm

Y Gerddi

Mae ein gerddi hardd yn ardd gyhoeddus sy’n agored i bawb ers 1946. Dyma le poblogaidd iawn i fynd â’r ci am dro, mwynhau picnic neu edmygu’r blodau. Cewch fynediad am ddim ac mae’r gerddi wastad ar agor, gyda mynedfeydd i gerddwyr oddi ar Vaughan Avenue ac Insole Gardens yn ogystal â’r brif fynedfa oddi ar Heol y Tyllgoed.

Parcio a mynediad i geir

Mae maes parcio rhad ac am ddim yma sy’n cynnwys tri lle wedi’u cadw ar gyfer gyrwyr anabl

Sut i gyrraedd yma

Mae cyfarwyddiadau a gwybodaeth am barcio a chludiant i’w cael yma.

Teithiau

Bydd teithiau tywys y Blasdŷ ar gael yn hwyrach yn yr Haf. Os hoffech trefnu ymweliad grwp, cysylltwch â ni.

Hwylustod i’r anabl

Mae tri lle parcio wedi’u cadw i bobl ag anabledd yn y maes parcio, ac mae’r safle’n wastad ar y cyfan gyda llwybrau palmantog ym mhobman. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’ch ymweliad, cysylltwch â ni.

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu