Cyrraedd Yma

Cwrt Insole
Fairwater Road
Llandâf
Caerdydd
CF5 2LN

Ar Droed

Mwynhewch y golygfeydd ac archwilio'r ardal leol fel rhan o'ch ymweliad â Chwrt Insole. Dim ond    1 milltir o Lwybr y Taf ydy’r Cwrt. Mae mynediad i gerddwyr ar gael wrth brif fynedfa Ffordd  Y Tyllgoed i'r gogledd ac i'r de ym mynedfa Vaughan Avenue.


Ar Feic

Y prif lwybrau beicio i Gwrt Insole Court ydy:

  • O Fae Caerdydd ar Lwybr Elái
  • O Ganol Dinas Caerdydd ar Lwybr y Taf

Ewch i Cadw Caerdydd i Symud  i gael mwy o wybodaeth am seiclo yng Nghaerdydd, gan gynnwys mapiau o Lwybrau Taf ac Elái.

Mae parcio beiciau ger y Ganolfan Ymwelwyr/yn y maes parcio.


Mewn Car

Mae Cwrt Insole wedi’i leoli oddi ar Ffordd Y Tyllgoed yn Llandaf ac mae arwyddion o Bentref Llandaf. Mae maes parcio ar y safle.


Ar Fws

Y bysiau agosa sy'n gweithredu rhwng canol dinas Caerdydd a Chwrt Insole ydy:

  • 66 (Bws Caerdydd)

Disgynnwch ar Ffordd Y Tyllgoed yn Rookwood Close, cerddwch yn ôl 150m at Gât y Gogledd.

  • 25, 62 neu 63 (Bws Caerdydd) a 122 neu 124 (Stagecoach)

Mae'r arhosfan  550m i Gât y Gogledd. Disgynnwch yn y Black Lion, Llandaf, cerddwch i fyny'r allt at y goleuadau traffig, trowch i'r chwith i mewn i Ffordd Y Tyllgoed a dilynwch yr arwyddion brown.

Mae Cwrt Insole tua taith bws 25 munud o ganol dinas Caerdydd.

 

Ar y Trên

Yr orsaf agosa ydy Y Tyllgoed. Mae Cwrt Insole 500m o allanfa Ffordd Y Tyllgoed. Gweithredir y gwasanaethau gan Drenau Arriva Cymru ar Linell y Ddinas sy'n rhedeg o Coryton i Radur drwy ganol y ddinas (ac ar yn ôl


Gallwch gynllunio eich taith bws neu drên drwy ddefnyddio gwefan  Traveline Cymru  neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0300 200 22 33.

Dychwelyd i’r top ↑

Eich manylion am fwy

Peidiwch colli dim byd – rhowch eich manylion  i dderbyn ein Cylchlythyr a chadw i fyny gyda'r holl newyddion diweddara, digwyddiadau, gweithgareddau a mwy.

* ofynnol

Menu